Apuntes de estética tomados de la Universidad de Barcelona (1996)

Apuntes de clases de estética De la Universidad de Barcelona UB Están tomados durante el año 1996 en la Universidad de Barcelona. Se desconoce quién los tomó, pero por su calidad merece la pena que sean rescatados del olvido para que puedan ser utilizados por…

LLIBRES. Els processos històrics

Què és la història? Què són els fets històrics? Com funciona la història? El terme «història» no és monosemàntic, sinó que apunta a diversos significats. Un d’ells es refereix a la realitat de la vida humana al llarg del temps, a allò que coneixem com…

LLIBRES. El paradigma civilitzador

Què és la civilització? Què són les civilitzacions? Què fa possible que distingim una civilització d’una altra? Hi ha alguna relació entre la civilització i la natura? Aquestes són les preguntes que es fan en aquest llibre. Aquí no es pretén donar respostes absolutes, perquè…