Filosofia de la ciència. Professor: Manuel Campos. Universidad de Barcelona (1997)

LES REPRESENTACIONS Representació, manera de representar com és el món: és un sistema, una activitat cognitiva, un sistema representatiu del món, un mapa d’aquelles parts del món que interessen a l’individu. Cadascuna de les representacions determina una condició sobre el món, una manera possible de…

LLIBRES. Els processos històrics

Què és la història? Què són els fets històrics? Com funciona la història? El terme «història» no és monosemàntic, sinó que apunta a diversos significats. Un d’ells es refereix a la realitat de la vida humana al llarg del temps, a allò que coneixem com…

LLIBRES. El paradigma civilitzador

Què és la civilització? Què són les civilitzacions? Què fa possible que distingim una civilització d’una altra? Hi ha alguna relació entre la civilització i la natura? Aquestes són les preguntes que es fan en aquest llibre. Aquí no es pretén donar respostes absolutes, perquè…