FUKUYAMA ¿ EL FIN DE LA HISTORIA? Apuntes de la Universidad de Barcelona (1996)

F. Fukuyama  ¿ EL FIN DE LA HISTORIA? Cuando de observa el flujo de acontecimientos del último decenio, no queda más remedio que pensar que algo muy fundamental ha ocurrido en la Historia mundial. El triunfo de Occidente queda patente ante todo en el agotamiento…

Nozick: ¿ Cuánto espacio consienten los derechos individuales al Estado?

Nozick ¿ Cuánto espacio consienten los derechos individuales al Estado?   La búsqueda de una respuesta a esta cuestión, auténtico Erkenntnissinteresse de la obra de Nozick, aparece sistematizada en tres partes bien delimitadas. En la primera se intenta justificar la legitimidad de un Estado mínimo…

LLIBRES. Els processos històrics

Què és la història? Què són els fets històrics? Com funciona la història? El terme «història» no és monosemàntic, sinó que apunta a diversos significats. Un d’ells es refereix a la realitat de la vida humana al llarg del temps, a allò que coneixem com…

LLIBRES. El paradigma civilitzador

Què és la civilització? Què són les civilitzacions? Què fa possible que distingim una civilització d’una altra? Hi ha alguna relació entre la civilització i la natura? Aquestes són les preguntes que es fan en aquest llibre. Aquí no es pretén donar respostes absolutes, perquè…